การแก้ไข Forms

 คู่มือการใช้งาน MJForms

 

การแก้ไข Forms

               การแก้ไข Form ให้คลิกที่ Title ของ Form ได้เลย หรือ คลิกที่ Check box แล้วคลิกที่ Edit ที่แถบ Toolbar ก็ได้ ซึ่งในหน้าแก้ไขจะมีการทำงาน และเครื่องมือต่างๆ เหมือนกับตอนเพิ่ม Form ใหม่