แก้ไขข้อมูลใน records

ขอเพิ่มความสามารถของ Mjform
beliefinyouself
Posts: 4
Joined: Tue 17 Dec 2013 10:42 am

แก้ไขข้อมูลใน records

Postby beliefinyouself » Tue 17 Dec 2013 11:04 am

mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ

admin
Administrator
Posts: 72
Joined: Tue 10 Sep 2013 1:45 am

Re: แก้ไขข้อมูลใน records

Postby admin » Tue 31 Dec 2013 11:52 am

user แก้ไขเองไม่ได้ครับ
สำหรับเวอร์ชั่นที่แจกให้ใช้ฟรีตอนนี้
แต่อาจเพิ่ม ความสามารถ ลงไปในเวอร์ชั่นถัดไป ถ้ามี คนต้องการใช้เยอะ ขึ้น