มีใครใช้ดินสอได้สั้นเท่านี้ไหม

ploy_dd
Posts: 1
Joined: Thu 23 Feb 2017 11:53 am

มีใครใช้ดินสอได้สั้นเท่านี้ไหม

Postby ploy_dd » Thu 23 Feb 2017 11:57 am

Image

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างดีที่ในเรื่องของการประหยัด และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด …

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่
เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย

แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ
โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด

-ที่มา : ภาพจากนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest