อบรมการพัฒนา Component บน Joomla 3.x (ครั้งที่ 3)

mdsoft
Posts: 2
Joined: Tue 19 Apr 2016 3:09 pm

อบรมการพัฒนา Component บน Joomla 3.x (ครั้งที่ 3)

Postby mdsoft » Wed 20 Apr 2016 8:19 am

joomla.jpg
joomla.jpg (128.38 KiB) Viewed 43015 times

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม
วันที่อบรม :  วันที่ 27-29 เมษายน 2559 (3 วันเต็ม)
จำนวนผู้เข้าอบรม : รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการอบรม : คนละ 5,136 บาท * (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)
สถานที่อบรม : บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)
999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม ได้ที่ http://www.mjform.com/th/service/traini ... -component
2. หลังทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อทำการยืนยันข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน
3. เมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการชำระค่าลงทะเบีย
4. แจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

*** หมายเหตุ *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาก่อนตามลำดับ

New บริการอบรมนอกสถานที่ (เหมาะสำหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน)
    - การอบรมนอกสถานที่ คุณสามารถกำหนดวันที่อบรมได้ โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 02 9417 455
    - เมื่อทางบริษัทได้รับเรื่องแล้วจะทำการติดต่อกลับเพื่ิอยืนยันกำหนดการ และแจ้งการโอนเงินค่ามัดจำ

*** หมายเหตุ ***
    - ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องบอกรายละเอียดสถานที่ที่ต้องการอบรม รวมทั้งจำนวนผู้เข้าอบรมให้แก่ทางบริษัทรับทราบ
    - ผู้อบรมต้องเตรียมสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม รวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม :
บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)
999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. : 02-941-7455, 08-1619-8579
E-mail : [email protected]..